Certifierad Instruktör Flockhantering 2017

CERTIFIERAD INSTRUKTÖR FLOCKHANTERING
Knapp till ACIF 2016

YRKESUTBILDNING som tar dig
med in i hundens spännande flockliv!Med kunskap om hundens ursprung, domesticering, etologi, språk, signaler, kommunikation, instinkter och inlärning kan du;
- HJÄLPA HUNDÄGARE MED FLER HUNDAR I FAMILJEN- HUNDÄGARE SOM SKA SKAFFA HUND NR 2- VIDAREUTBILDA PERSONAL I HUNDVERKSAMHETER- HÅLLA FÖRELÄSNINGARDu blir en fena på hundens språk och flockliv och därmed en oumbärlig resurs
i förverkligandet av trygga relationer. Utbildningen lägger stor vikt vid vilka
beteenden som påverkar flocken, hur man hanterar vanliga problem inom
den och arbetar förebyggande.


Lärare är Mimmi Janeld som i 13 år bedrivit hunddagis med frigående flock, hållit kurser för privatpersoner, utbildar hundpensionat- och hunddagispersonal enligt Länsstyrelsens krav. Mimmi utför även lämplighetsbedömningar på arbetande hundar och ger Motiverande Experthjälp och rehabiliterar även anti-sociala hundar.

Mimmi är utbildad hundinstruktör inom valp- och vardagslydnad, lydnad,
bruks tillsammans med flertalet kompletterande utbildningar internationellt och är utbildad hos Karen Pryor Academy for Animal Training and Behavior (USA). Läs mer om MIMMI JANELD här (KLICKA)UTDRAG UR KURSINNEHÅLL
Hundens ursprung & Domesticering

Hundens signaler, språk och emotioner

Vargens flockdynamik

Hunden - en social varg?

Överlevnadsbeteenden

Gruppdynamikens beståndsdelar

Den relationella dimensionen

Gruppkaraktärer & Tidsperspektiv

Grupptryck - för- och nackdelar

Socialiseringsprocessen i hundrelationer

WORKSHOP "Praktisk Flockhantering Steg 1"

WORKSHOP "Praktisk Flockhantering Steg 2"

Hundens temperament

Social kompetens

Naturlig konkurrens

Konfliktbeteenden

Fredsbevarande beteenden

Flockstatus-analys

Social stress - Konflikter - Slagsmål

Extern & Intern kontroll

Hormoner och deras påverkan på olika beteenden

Människans kommunikation & Kroppsspråk

Raskunskap

Kamphundar

Grad av kompetens / risk hundtyper

Pedomorfi, Neoteni & Morfologi

Hundens inlärning och kognitiva förmåga

Markörträning (klicker) Steg 1

Belöningsteknik

Första Hjälpen

Att hålla kurs

Instruera hundägare och kursdeltagare

Filmstudier av hundar i flock
Och mycket mera...!
HUR ÄR UTBILDNINGEN UTFORMAD ?
1. Utbildningen startar om/när du är redo att börja och den är utan deadline. För att påbörja utbildningen mailar du in dina fullständiga kontaktuppgifter
och får en PDF-faktura på kursavgiften skickad till dig via mail. När kursavgiften är betald kan du direkt påbörja din utbildning.   2. Utbildningen innehåller 2 obligatoriska med EN LÖRDAG varje träff.
Träff 1 - "PRAKTISK FLOCKHANTERING STEG 1" Nästa genomförs LÖRDAG 22 APRIL men du kan även delta vid kursomgången som genomförs LÖRDAG 27 MAJTräff 2 - "PRAKTISK FLOCKHANTERING STEG 2"Nästa genomförs LÖRDAG 6 MAJ
Du bestämmer själv vilken kursdag du vill närvara vid. Vill du hellre genomföra träffarna i höst kommer höstens kursdatum att läggas upp senare i vår.

Workshopen ger dig grundläggande kunskaper om hundens förutsättningar i flock och hur du kan hjälpa olika typer av hundar i grupp. Med på träffarna finns hundar att träna och i Steg 2 en något opolerad inhyrd hundflock som ger dig möjlighet att omvandla teoretisk kunskap till praktiska färdigheter. Aha-upplevelser i en avslappnad inlärningsmiljö garanteras!Efter varje träff får eleven med sig hemuppgifter att genomföra till nästa träff. Hemuppgifterna inbegriper teori såväl som praktik med hundar.
3. Distansstudier fr o m utbildningsstart (på hemmaplan). Användarvänligt material, även för elev med lässvårigheter.
Den mesta litteratur som används finns även som ljudböcker.
Detta teoriunderlag är grunden till det teoriprov som ingår i certifieringen. 
4. CERTIFIERING. Elev är hjälpinstruktör på framtida workshop hos Mimmi (KLICKA HÄR för datum för WS Steg 1 året runt) ALTERNATIVT håller filmad kursdel själv på hemmaplan.  Eleven väljer då ett grundläggande praktiskt moment i flockhantering att redovisa för egna deltagare enligt instruktion. Datum väljer man själv, se datum på länken.

Utbildningen kostar 11 500 kr inklusive moms och kan finansieras via  
HUMAN FINANS (KLICKA FÖR INFO)

 
ANMÄL DIG TILL UTBILDNINGEN HÄR - KLICKA HÄR