Hundmingel-klubben

Hundutbildning

HUNDMINGEL-KLUBB
FÖR SOCIAL TRÄNING
MELLAN HUNDAR
KURSEN "SOCIAL TRÄNING 1" INGÅR


Alldeles för många hundköpare får höra att de ska träffa så många hundar som möjligt med sin nya hund så att den får lära sig hundspråk. Fel! Hunden ska träffa andra hundar för att utveckla sitt språk, signaler och kommunikation MEN det ska vara med RÄTT hundar. Alla hundar är inte snälla mot andra djur eller hundar. Ett enda tillbud (och oftast helt onödigt sådant) kan räcka för att sänka en hunds motivation att vilja träffa eller umgås med andra hundar. Hunden kan därefter utveckla oönskade beteenden, den kan känna sig otrygg med sin hundägare vilket försämrar relationen. Det vill Hundmingel-klubben ändra på! Du erbjuds nu en DJUPDYKNING i hundens gruppdynamik och sociala koder i kursen "SOCIAL TRÄNING 1". Kursen är upplagd med 4 träffar med en och samma hundgrupp under hela perioden.

TRÄFF 1:
Första kurstillfället sker UTAN hund. På denna träffen lär du dig hundens signaler, kroppsspråk, känslor och beteenden så att du vet hur du ska tolka din egen hund och andra. Vi tittar på filmade hundmöten med tydliga känsloyttringar men även flera vanliga misstolkade situationer där subtil kommunikation mellan hundar förekommer. Den subtila dialogen är den som speglar hundens inre tankar och känsloliv och som är svårast att se när det händer i realtid om man inte sett det tidigare i ett strukturerat kursformat. Som du får nu. Efter första kurstillfället ökar du din möjlighet att stötta din hund aktivt samt att veta när du ska dra i "handbromsen" eller om du helt ska undvika ett möte mellan din hund och en annan hund. Vi går även igenom den berömda JAKTKODEN och tar reda på vilken roll den spelar in på hundens beteenden när de är i flock. Vi går även igenom de olika rasgrupperna och identifierar de ursprungliga beteenden som antingen kan hjälpa eller stjälpa socialiseringen med andra hundar.TRÄFF 2:
Nu träffas vi alla med våra hundar vid den inhägnade kurshagen med en mindre och en större inhägnadsdel. Med hjälp av den första träffens innehåll gör vi en strukturerad individuell riskbedömning mellan samtliga närvarande hundpar på plats utan fysisk direktkontakt. Vi genomför en invänjningspromenad med förståelse för vad som händer i varje hunds inre när den har främmande hundar i sin fysiska närhet. Inga hundar kommer släppas okopplade för att "se vad som händer". Träffen går istället ut på att varje hund ska få en positiv upplevelse utan stress, konfrontation eller konflikt. Samtliga hundar är kopplade och fokus ligger inledningsvis på två hundar i taget för maximalt utbyte och lärande. Utifrån riskbedömningen vi tidigare gjort får varje hund en handlingsplan som hundägaren kan luta sig mot i processen att socialisera sin hund med ett eget ställt mål. Målet varierar beroende på hundägarens önskemål. Vissa vill att hunden ska kunna vara lös med en annan hund medan en annan är fullt nöjd med att hunden inte skäller när annan hund är närvarande. 

TRÄFF 3:

Vid detta tredje tillfälle fortsätter vi socialiseringen utifrån varje hunds kapacitet och förmåga. De som är redo för ett okopplat möte med en annan hund har här möjlighet till detta under instruktörens överinseende. Här och nu får hundägaren direkta praktiska instruktioner för att interagera om/när det behövs när hundarna umgås. Denna del av kursen ger hundägaren ovärderliga handfasta råd och verktyg för att i framtiden kunna påverka utgången av mötet mellan sin egen hund och en främmande hund. Instruktören har även med sig egna hundar som kan användas i socialiseringsträningen vid detta tillfälle. De hundar som inte är redo för ett okopplat möte ges en mild version med koppel utan direkt fysisk kontakt om det önskas tillsammans med andra övningar att fortsätta med på hemmaplan.
Kursen sker 1 gång/vecka i 1 månad med lågt antal deltagare för att undvika stress för hundarna. Därefter har du möjlighet att ta egna kontakter med andra i nätverket) och tillgång till ett socialt nätverk och mötesplats för hundägare i hela landet där du kan välja rätt hundar att träffa och umgås med.

NÄSTA KURS STARTAR
28 AUGUSTI KL 14.00
2 OKTOBER KL 14.00
30 OKTOBER KL 14.00För din trygghet. I klubben har du tillgång till och stöd av Certifierad Instruktör i Flockhantering. Hundmingel-klubben är ett socialt nationellt nätverk och mötesplats för hundar och hundägare. Initiativtagare är Mimmi Janeld. Certifierad Professionell Hundtränare vid Karen Pryor Academy of Animal Training & Behavior (USA) som med över 13 års erfarenhet av arbete med hundar i flock utbildar Sveriges enda Certifierad Instruktörer i Flockhantering. För din trygghet. Klubbens mål och fokus är säkra positiva hundmöten, antingen på avstånd eller i en direktkontakt. Detta möjliggörs genom utbildning av medlemmarna och stöd av erfarna instruktörer inom flockhantering. Kan du se vad din hund säger? Vem är rätt hundkompis till din hund? Hur kan du riskbedöma ett möte mellan din hund och en annan hund? Hundmingel-klubbens utbildning ger dig grundläggande kunskap om hundens språk, kommunikation och signaler. Du lär dig också hur du riskbedömer och de bästa förutsättningar för lyckade hundmöten, kopplade som okopplade. Klubben är inte bara en mötesplats för sociala hundar utan även en utmärkt arena för rehabilitering av försiktiga, rädda, tidigare skrämda eller oerfarna hundar. För dig som är nybliven hundägare är detta guldgruvan när du ska socialisera din valp under den viktigaste av utvecklingsperioder. Antingen söker du upp dina egna vänner (i Stockholm finns klubbens egen inhägnad att tillgå för möten) eller så deltar du i organiserad koppelpromenad av medlemmar inom klubben och ni följer medlemskapets riktlinjer. Kom ihåg att vissa hundar enbart kan tänka sig att umgås med hundar på avstånd medan andra vill tumla runt i gräset, ha direktkontakt och leka. Hundmingel-klubben är till för alla men PÅ HUNDENS VILLKOR! FÖRSTA ÅRETS MEDLEMSKAP GER DIG: - Föreläsningen "Hundspråk 1" via dator när det passar dig- Ett individuellt möte och konsultation med Mimmi Janeld om just din hund- Certifierad Instruktör i Flockhantering finns tillgänglig för råd och stöd - Tillgång till 5 000 kvm inhägnad träningsplan (gräs) i Sthlm - Inbjudan till den slutna Facebook-gruppen "Hundmingel-klubben" där du minglar och hittar nya vänner att träffa med din hund - Personligt medlemskort med uppgifter och foto på din hund Medlemskapet kostar 800 kr första året (avslutas automatiskt om ej förnyelse sker) Vill man fortsätta vara medlem kostar efterföljande år endast 500 kr/år för hundar i Stockholm och 300 kr/år för hundar i övriga landet. Medlemskapet kan aktiveras varje AKTIVERA ditt medlemskap IDAG! Maila in dina fullständiga kontaktuppgifter, din hunds namn, ras, vikt, födelsedatum, försäkringsbolag och ett foto på din hund!
VÄLKOMMEN TILL HUNDMINGEL-KLUBBEN !
KLICKA HÄR FÖR UTSKRIVNINGSBAR PFD

KLICKA HÄR för att bli medlem eller om du vill ställa en fråga !