Motiverande Experthjälp

 


Motiverande EXPERTHJÄLP
Citatet ”Man lär så länge man lever” är inte en floskel utan en sanning. Att ta hjälp är ett tecken på styrka i form av ödmjukhet, lyhördhet och en vilja att bli bättre. Ibland stöter man på väntade problem, ibland oväntade. Särskilt i en verksamhet. Du har en vision om hur du vill att din verksamhet ska vara och fungera. Strukturen finns. Eller inte. Hittills går allt förhoppningsvis enligt plan. Därefter kommer dina klienter till dig med deras hundar.Under resans gång uppstår situationer, förändringar i dynamik med oönskade beteenden (både hos personal/hundar/hundägare) och du drabbas av idétorka när du själv försöker påverka situationen i positiv riktning.Att vara ansvarig hundföretagare kan vara en ensam roll att förhålla sig till.
Men du är inte ensam. Det finns hjälp att få.Aurora Hundtjänst besöker din verksamhet under 1 hel dag. Under dagen går vi igenom lokal och miljö, dagsrutiner, inre och yttre störningar, befintliga hundar och kommunikationen med kunder samt vad du är nöjd med i verksamheten och vad du vill förbättra. En översyn av hemsida, prissättning och aktuell marknadsföring är även att rekommendera. Motiverande Experthjälp har som mål att motivera och stärka dig som verksamhetsansvarig.Tillsammans analyserar vi verksamhetens ”kugghjul” det vill säga hundarna. Du får individuella lösningar och förbättringsförslag för enskild hund som även gagnar övriga hundflocken. Du erbjuds kreativa motivationshöjande och etiska metoder att tillgå för att förändra det du vill till det bättre. Du får hjälp att rikta fokus på rätt saker för en hög kvalité på tjänsterna du erbjuder kunder med ökad lönsamhet som följd.Antingen gör du ”rätt från början” och kallar in Motiverande Experthjälp som nystartad och vi gemensamt ser till att du hittar rätt rutiner och genomförande redan under den första verksamhetsveckan. Eller så kallar du in Motiverande Experthjälp när du påbörjat din egen linje för att sedan upptäcka att du i vissa avseenden behöver ”göra om och göra rätt”. Kom ihåg att inlärning hos hunden är precis som hos oss människor. Det är ALLTID svårare att lära om när man över tid befäst känslor och beteenden till specifika miljöer, stimuli och sammanhang.Motiverande Experthjälp är tillgänglig för ALLA. Även de som inte gått sin utbildning hos Aurora Hundtjänst. 
SÅ HÄR GÅR DET TILL:• Du ger förslag på lämpligt datum med hänsyn till din kalender• Konsultationen genomförs på platsen där du bedriver din verksamhet• Konsultationen sker under 1 hel dag• Kostnad 2 500 kr + moms + reseersättning” 
LÄS GÄRNA NEDAN VAD EN AV KLIENTERNA UPPLEVT MED Motiverande EXPERTHJÄLP: 
"Jag kontaktade Mimmi då jag nyligen öppnat ett hunddagis och hade redan stött på en del problem. Mimmi kom redan veckan efter jag kontaktade henne och stannade hela dagen, vilket var kanon! Först och främst var det skällandet och boxträning jag behövde hjälp med, men fick även hjälp med mycket annat under dagens lopp såsom tips på förbättringar av exempelvis arbetssätt, lokal och marknadsföring. Bra var det att även låta övrig personal få lyssna på någon utomståendes åsikter och tips, nån som verkligen kan sin sak. Jag lärde mig värdefulla och användbara verktyg för att råda bot på bland annat ”vaktskällandet” och för att bli tydligare i förväntningar gentemot hunden.Mimmi är förutom kunnig en jättebra och pedagogisk ”lärare” tydlig och engagerad! Hon hör än idag av sig och följer upp hur det har gått sen sist, så givetvis kommer jag använda mig av Mimmi igen!// Mathilda Staun, Gävle 
BOKA DIN "MOTIVERANDE EXPERTHJÄLP HÄR !