Home

MIMMI JANELD

kURS
RÅDGIVNING
E-learninG
UTBILDNING
FÖRELÄSNINg
YRKESUTBILDNING

AURORA HUNDTJÄNST

GRUNDARE


LÄRARE / HANDLEDARE / MENTOR

FÖRELÄSARE / KONSULT

Sveriges enda  

”CERTIFIED PROFESSIONAL DOGTRAINER” 

”CERTIFIED BODY LANGUAGE EXPERT”

NATIONELL- OCH INTERNATIONELLT CERTIFIERAD INSTRUKTÖR

HELHETSSYN ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG

Aurora Hundtjänst har i snart 20 år positivt påverkat hundar
och människors professionella samt vardagliga liv utifrån:

Kompetens – Insikt – Färdighet

Aurora Hundtjänst levererar evidensbaserad pedagogik/metodik med verklighetsförankrade kopplingar till teori/praktik tillsammans med en helhetssyn. Din nyckel till framgång är vår styrka!

Vad behöver Du?

Problemlösning är en utmaning 

Vad behöver Mottagaren?

KOMPETENS – INSIKT – FÄRDIGHET

Du Vad behöver du?
Mottagare Vad behöver mottagaren?
Team
Hur uppnår du, eller upprätthåller, en positiv förändringsvilja med tillit inom teamet?

Flexibilitet

 

Ett KLICK mot framtiden. Oavsett omvärldens kontinuerliga förändring är din kunskapsresa endast ett KLICK bort.

Genomför din yrkesutbildning, kortare utbildning, kurser, föreläsningar, workshops och rådgivning i lättillgängligt digitalt format med digitala klassrum i en användarvänlig lärplattform i optimal kombination.

Allt du behöver är en internetuppkoppling. Klart !

Över 600 elever har klickat sig över tröskeln till våra lärorum.
Nu inväntar vi ditt KLICK och inträde i vår community.

Du är viktig och tillsammans bygger vi aktiva kommunikativa broar och skapar positiva och trygga relationer mellan både hundar och människor men framförallt skapar vi mening.

Öppna dörren till ditt klassrum idag. 

VARMT välkommen!

Spela videoklipp

e-learning

För levererans av högsta kvalitet behövs en för många osynlig, men viktig ingrediens. Att vara ett ansvarsfullt företag (CSR). Ett ansvarsfullt företag medverkar till ett bättre samhälle och miljö. För alla.

Aurora Hundtjänst ligger inte bara i framkant vad gäller utbildningskvalité utan arbetar även aktivt med inte bara ett, utan hela sex olika huvudfrågor som grundar sig i globala mål för hållbar utveckling. 

Elektroniskt lärande (E-learning) ger interaktiva läraktiviteter där eleven själv effektiviserar sin utbildningssatsning. Resursbelastning utifrån ett samhälls-, smittsskydds- och miljöperspektiv minimeras och balanseras med den största vinsten av alla. Tillgänglighet.

Digitalt lärande innebär för dig mindre, om ens några, kostnader i form av resor, restid med tillkommande utgifter. Istället åtnjuter du webbaserat innehåll med aldrig skådad flexibilitetDitt utbildningsmaterial finns alltid alldeles intill dig på Xlntdogs.com med digitala klassrum i Zoom och möjlighet att se tidigare lektioner. Allt du behöver är en internetuppkoppling, en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

YRKESUTBILDNING

Vill du starta en ny karriär, kompetensutveckla din befintliga, är vetgirig entusiast eller behöver en ”injektion” av inspiration så landar du mjukt.

Kompetens – Insikt – Färdighet

Med egen mentor och handledare fullföljer du utbildningen steg-för-steg i egen takt och utan deadline med regelbundna frivilliga handledarmöten digitalt. Utifrån evidensbaserad pedagogik och metodik ges du en stabil grund att utgå från tillsammans med verklighetsförankrade kopplingar till teori och praktik. Med rätt kompetens, fördjupade insikter och bransch- anpassade färdigheter blir du väl förberedd för din specialiserade yrkesroll. Efter avslutad utbildning ingår du (frivilligt) i vårt professionella nätverk som osjälviskt stöttar och delar din framgång.

Boka din yrkesutbildning idag!
KURS

”Jag är inte nyfiken. Bara jag får veta allt”

Perfekt för dig som vill djupdyka i kunskap med tydlig avgränsning och
samtidigt hålla dörren öppen för tolkning och fortsatt lärande.

Aurora Hundtjänst erbjuder flera unika kurser inom hund, andra djurarter
men även kurser i humaniora (studier som gör människan mer mänsklig).
Se din omvärld med nya ögon och med större förståelse.

Boka din kursplats idag!

föreläsningar

Var med och lyssna på LIVE-föreläsningar digitalt.

Kunskapsinhämtning, inspiration, nätverkande i ett tryggt format
där du även kan delta anonymt. Tidlösa ämnen väntar.

Vill du lära dig mer om hund, människa, personligheter,
kroppsspråk, signaler, konflikthantering, företagande,
Emotionell Intelligens (EQ), gruppdynamiker/processer,
sorgbearbetning eller ledarskap?

Boka din föreläsning idag!

rådgivning

BOKA konsultation med Mimmi Janeld i digitalt mötesrum.

Du bestämmer ämne/sakfråga och vad du vill ha hjälp med.

Tider mellan 30-60 minuter och 1-3 timmar finns att välja.
Maila och boka din önskade dag och tid. 

Jag finns här och vill hjälpa dig. Vi ses !

Arbetsgivare & anställd

Som företagare har du redan genomgått förväntade utmaningar och kanske överraskats av andra du inte räknat med. Med tid följer fler utmaningar.
Dessa kan skifta likt väder, vind och årstid. Trots att utmaningar, särskilt oväntade, kan upplevas kosta dig tid och energi så borgar de framförallt för din personliga och professionella utveckling mot högre nivå. Oavsett om du är ARBETSGIVARE eller ANSTÄLLD hjälper Aurora Hundtjänst dig med utbildning,
kurser, workshops och föreläsningar för ett sunt arbetsklimat med trygga relationer och arbetssätt i personalgruppen.

Boka din kompetensutveckling idag!